Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Wyróżnienie dla programu „Moja Przyszłość”

Program Stypendialny „Moja Przyszłość” został doceniony przez Gazetę Finansową jako jeden z najciekawszych inicjatyw CSR!

Zrozumiałam że nauka to moja przyszłość – Julia P.

Nauczyłem się rozwiązywać zadania, nie denerwowałem się już na lekcjach, poprawiłem oceny, rozumiem, że warto uczyć się systematycznie, poczułem się lepiej w klasie dostając pozytywną ocenę, teraz wiem, że matematyka nie jest taka straszna – Maksymilian B.

Dzięki stypendium moja przyszłość jest lepsza i mam większą wiedzę – Karolina K.

Zaliczenie materiałów nie było tak stresujące dla mnie – Kacper W.

Powyższe cytaty to wypowiedzi uczestników Programu Stypendialnego Moja Przyszłość.

W ciągu dziesięciu edycji Programu przyznaliśmy 1614 stypendiów dla dzieci wychowującej się w rodzinach zastępczych i domach dziecka.

Dla przykładu w roku 2017 pomoc otrzymało 258 dzieci – 117 chłopców i 141 dziewczynek.

Do 11. edycji Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” 2017/2018 wpłynęły 244 zgłoszenia  z instytucjonalnej i rodzinnej formy opieki zastępczej. Łącznie wnioski opiewały na kwotę 756 631,90 zł, a opisane w nich działania miały na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego i zainteresowań 584 dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej. Ostatecznie, decyzją Komisji, zakwalifikowano 137 dzieci na łączną kwotę dofinansowania 161 326,00 zł.

Każda edycja Programu cieszy się ogromnym powodzeniem, mamy zawsze dużą liczbę zgłoszeń i stajemy przed dylematami: komu przyznać stypendium, a kto jeszcze powinien poczekać.

Dzieci i młodzież, zgłaszająca się do programu, ma duże zaległości w nauce. Niejednokrotnie jest to następstwo trudnych doświadczeń w życiu ich rodzin, wydarzeń, których byli świadkami i uczestnikami. Trudna sytuacja w domu rodzinnym przekładała się często na brak wsparcia w nauce szkolnej oraz deficyty we wspieraniu rozwoju. Nasi uczestnicy rzadko słyszeli słowa pochwały, a ich starania i osiągnięcia nierzadko były niedoceniane. Te doświadczenia skutkują wieloletnimi zaległościami szkolnymi, ale także zaniżoną samooceną i brakiem wiary we własne siły, co z kolei przekłada się na trudności w przyswajaniu wiedzy, słabe wyniki, powtarzanie kolejnych lat nauki i zakończenie edukacji na niższym poziomie.

Poprzez Program Stypendialny „Moja Przyszłość” chcemy pomóc stypendystom w przezwyciężeniu tych trudności. Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju edukacyjnego, zdobywania kompetencji zawodowych oraz rozwoju zainteresowań. Stypendia są przyznawane na pokrycie kosztów reedukacji, korepetycji, zajęć wyrównawczych oraz rozwijających wiedzę i umiejętności, a także zainteresowania i pasje dzieci. Jak wynika z relacji dzieci i ich opiekunów, indywidualne zajęcia przynoszą wymierne korzyści. Dzięki takim zajęciom uczestnicy Programu mają okazję powtórzyć i zrozumieć materiał, nadrobić zaległości, a także odkryć swoje mocne strony.

Śledzimy losy naszych stypendystów, jesteśmy z nimi w kontakcie. Wiemy, że dobrze spożytkowali otrzymane od nas środki finansowe. Wyposażamy dzieci w wiele kompetencji: wpieramy ich w nauce, finansujemy korepetycje. Wśród naszych stypendystów są przyszli inżynierowie, prawnicy, kosmetyczki, fryzjerki, a także wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Ważne w stypendiach jest to, że to dzieci same – we współpracy z dorosłym – decydują z jakiego wsparcia chcą skorzystać. Dzięki programowi odbudowuje się ich poczcie wartości i sprawczości. Te niematerialne walory procentują u młodych na całe życie – mówi Elżbieta Prządka, koordynatorka Programu.

Informacje  o Programie:
Elżbieta Prządka, koordynatorka Programu, e.przadka@naszdom.org.pl
tel. 508 106 152

 

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies