Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz Grantowy im. Janusza Korczaka

Fundusz Grantowy

„Lata pracy potwierdzały coraz oczywiściej, że dzieci zasługują na szacunek, zaufanie i życzliwość, że miło z nimi w pogodnej atmosferze łagodnych odczuwań, wesołego śmiechu, rześkich pierwszych wysiłków i zdziwień, czystych, jasnych, kochanych radości, że praca raźna, owocna i piękna.”

Janusz Korczak „Prawo dziecka do szacunku”

Misja Funduszu Grantowego

W centrum naszych działań jest dziecko, które znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej. Koncentrujemy się na dzieciach, których prawo do wychowania w rodzinie jest zagrożone czy chwilowo niemożliwe do respektowania. Naszym celem jest umożliwienie im wszechstronnego rozwoju, ochrony ich praw i przygotowanie do dorosłego, odpowiedzialnego życia.

Wspieramy wszystkich, którzy mogą to dzieciom zapewnić – ich rodziny pochodzenia, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny adopcyjne, a także specjalistów.

Nie wartościujemy form opieki zastępczej. Najlepsza jest ta, która potrafi odpowiedzieć na indywidualne potrzeby dziecka i zapewnić mu bezpieczeństwo oraz:

  • pomoc w rozumieniu jego sytuacji, pracę z rodziną pochodzenia,
    jej wsparcie;
  • wzmocnienie poczucia wartości i sprawstwa;
  • bliskie, bezpieczne więzi z ważnymi dla dziecka osobami;
  • przygotowanie do dorosłego życia, bycia odpowiedzialnym i świadomym siebie członkiem społeczeństwa.

… bo każde dziecko ma prawo do miłości, opieki, bezpieczeństwa i otwartych drzwi do przyszłości.

Cel główny Funduszu

Celem głównym Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka jest wszechstronna pomoc dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej.
Beneficjenci ostateczni
Beneficjentami ostatecznymi wszystkich obszarów wsparcia Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka są dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej.
Instytucje oraz organizacje, będące beneficjentami pośrednimi Funduszu, mogą realizować ze środków Funduszu jedynie takie projekty, których odbiorcami ostatecznymi są dzieci.

Więcej informacji w zakładce Fundusz Grantowy im. Janusza Korczaka.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies